Firefighters 4 Nepal

Firefighters 4 Nepal

Naam:
Firefighters 4 Nepal
Woonplaats:
Brussels, België
Bij Reislogger sinds:
maart 2017
Website:
firefighters-4-nepal.reislogger.nl
Reisverhalen:
43
Foto’s:
263
Video’s:
2

Over mij

Version FR ci-dessous

NL:
Bert, Chrisje, Christophe, Edward, Francis, Hilde, Karel, Kurt, Nathalie, Manu, Marc, Mathieu, Pieter M., Pieter T., Tom en Johan zijn 16 brandweermensen uit alle hoeken van België die op 12 november 2018 naar Nepal reizen om hun Nepalese collega’s op te leiden en te voorzien van interventiekledij en brandbestrijdingsmateriaal.
​Op het thuisfront worden ze ondersteund door het back-office-duo Jan en Yves.


We stellen het team graag even voor op volgende pagina: http://f4n.be/home/overf4n.html 

Er zal 13 ton materiaal worden geschonken en er zullen ook 3 opleidingen worden gegeven:
* basisbrandbestrijding en EHBO
* ademluchtbescherming en BIN (Brandweerman In Nood, https://www.brandweermaninnood.be)
* CFBT (8 brandweermensen worden opgeleid tot instructeur, http://www.cfbt-be.com/nl/)

We zullen onze ervaringen hier dagelijks delen in een dagboek.
Alvast veel leesplezier !

= = =

FR:
Bert, Chrisje, Christophe, Edward, Francis, Hilde, Karel, Kurt, Nathalie, Manu, Marc, Mathieu, Pieter M., Pieter T., Tom et Johan sont 16 pompiers d'un peu partout dans la Belgique qui partent pour le Népal le 12 novembre prochain.  Leur but: former leurs collègues népalais et offrir de l'équipement vestimentaire et du matériel pour la lutte contre l’incendie. 
Jan et Yves garantissent le back-office en Belgique pendant leur séjour.


Faites connaissance avec l'équipe sur la page suivante : http://f4n.be/francais/qui-est-f4n.html 

Il y aura 13 tonnes de matériel qui seront données et il y aura également 3 formations: 
* lutte contre l'incendie, formation de base, incluant du secourisme 
* protection des voies aériennes et BIN (Sauvetage de Sauveteurs
https://www.brandweermaninnood.be) 
* CFBT (8 pompiers seront formés comme instructeur, http://www.cfbt-be.com/fr/)

Nous partagerons nos expériences ici quotidiennement dans un journal. 
Beaucoup de plaisir de lecture !
 

Over mijn reis

Version FR ci-dessous

NL:

De vzw ‘Firefighters 4 Nepal’ steunt sinds enige tijd Nepalese brandweercollega’s en -korpsen die in dikwijls moeilijke omstandigheden naar een interventie moeten uitrukken.  

Ze zijn actief rond 2 pijlers: opleiding geven aan hun Nepalese collega’s en hen voorzien van interventiekledij en brandweermateriaal.

Dankzij die opleidingen en het materiaal helpen de schenkers en de ‘Firefighters 4 Nepal’ niet alleen de collega-brandweermannen in Nepal die op een veiligere manier tewerk zullen kunnen gaan, maar ook de lokale bevolking want beter uitgeruste brandweerkorpsen en beter opgeleide brandweermannen zorgen ook voor betere noodhulp en dus meer veiligheid voor de bevolking.

Hoe het begon:  

In 2012 trokken Bert en Johan naar Nepal voor een 14-daagse trekking in de Himalaya. Ze bezochten ook de brandweerkorpsen van Kathmandu en Bhaktapur en stelden vast dat hun collega’s het moeten stellen met zeer beperkte (vaak verouderde) middelen. Toen ze in 2014 teruggingen en een bezoek brachten aan het korps van Pokhara, konden ze onverwachts mee op interventie. Groot was hun verbazing toen ze hun Nepalese collega's in burgerkleding, zonder perslucht en met een meer dan een halve eeuw oude brandweerwagen, een autobrand te lijf zagen gaan. Het bleek toen ook dat er in Nepal (5x zo groot als België), nauwelijks meer brandweerwagens zijn dan in één gemiddelde Belgische kazerne! Dat houdt ook in dat er afstanden tot soms 100 km overbrugd dienen te worden om tot de plek van de interventie te geraken, om nog maar te zwijgen over de regio's in de Himalayastaat waar een brandweervoertuig niet eens voorhanden is.

Alle hulp welkom

Firefighters 4 Nepal blijft op zoek naar tweedehands interventiekledij en –materiaal om brandweerkorpsen in Nepal beter uit te rusten (brandweerhelmen, brandweerschoenen, handschoenen en interventiepakken). Materiaal schenken kan via Johan Schots (0471 029 267 of info@f4n.be).

Financiële steun kunnen ze ook goed gebruiken om het transport van het materiaal te financieren. Een gift is welkom op rekeningnummer BE91 9731 6081 0876 (hun reis- en verblijfkosten betalen de brandweermannen uit eigen zak).


= = =

FR:
L'asbl « Firefighters 4 Nepal » soutient depuis pas mal de temps, les collègues népalais qui doivent souvent intervenir dans des circonstances difficiles.

Ils sont actifs autour de 2 piliers : donner des formations à leurs collègues du Népal et leur fournir des vêtements d'intervention et du matériel pour la lutte contre l'incendie.

Grâce à ce matériel et les formations, les pompiers et les donateurs seront dans la possibilité d'aider non seulement les pompiers mais en même temps aussi la population locale car mieux équipée et mieux formés les pompiers, mieux protéger sera la population.

Le début de ce projet :

En 2012, Bert et Johan, ont fait un trekking de 14 jours dans l’Himalaya. Ils ont également visité les services d’incendie de Katmandou et de Bhaktapur et constaté que leurs collègues ont très peu de moyens (souvent obsolescent). Lorsqu’ils étaient de retour au Népal en 2014 et en visitant la caserne de Pokhara, ils ont pu assister à une intervention. Grande fut leur étonnement quand ils ont vu leurs collègues népalais en tenue civil, sans air comprimé et avec une autopompe âgée au moins un demi-siècle. Ils apprenaient qu'au Népal (5x la taille de la Belgique), il y avait guère plus de camions pompiers que dans une caserne belge moyenne !  Ce qui signifie que parfois des distances jusqu'à 100 km doivent être parcouru pour atteindre le site de l’intervention, pour ne pas mentionner les régions dans l’état de l’Himalaya, où un véhicule d’incendie n'est pas disponible du tout.

Toute aide bienvenue

Les 'Firefighters 4 Nepal' sont toujours à la recherche de tenues d'interventions (casques, gants, chaussures, combinaisons d'intervention) et du matériel pour mieux équiper les services d’incendie au Népal.
Des dons peuvent être organisé par l’intermédiaire de Johan Schots (0471 029 267 ou info@f4n.be).

Soutien financier est bienvenue aussi pour financer le transport du matériel. Votre don est le bienvenu sur le compte BE91 9731 6081 0876.
(les pompiers de 'Firefighters 4 Nepal' payent leurs frais de voyage et de séjour de leur poche).

Bezochte landen

Ik heb 39 landen (16%) bezocht:

Andorra, Australië, België, China, Costa Rica, Denemarken, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Egypte, Filipijnen, Finland, Frankrijk, Griekenland, Haïti, India, Indonesië, Italië, Kroatië, Luxemburg, Maleisië, Marokko, Mexico, Monaco, Nederland, Nepal, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Thailand, Turkije, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland.