17/11: Final approach and heading for a smooth landing tomorrow

17 november 2018 - Kathmandu, Nepal

Version FR ci-dessous / English version see below


De 13 ton materiaal die Tom, Bert en Pieter afgelopen maandag uit de container haalden, moet ten laatste morgen weer ‘verscheept’ worden.
Deze keer niet over zee maar over land en naar 11 bestemmelingen !
En dat zijn meer bepaald:

* 6 brandweerkorpsen
  Bhaktapur, onze gastheer
  Pokhara (in het centrum van het land)
  Birgunj (grens met Indië)
  Butwal (grens met Indië)
  Siddharta (grens met Indië) en
  Lalitpur (ten zuiden van Kathmandu)
* 3 dorpen: Arnakot, Dorpathan en Nissikola
* het Rode Kruis van Pokhara
* en de Armed Police Force (zij worden ingezet bij rampen).

En dus was het met – na vandaag – nog slechts 1 opleidingsdag te gaan, alle hens aan dek bij de fixers.  2 paar handen zouden niet volstaan en dus kregen Tom en Bert versterking van Hilde die zich vandaag, dankzij de flexibiliteit van Chrisje, kon vrijmaken van de lessen EHBO.
Het werd dus een bedrijvigheid van jewelste in de Stock Améri… euh, Nepalais.

Ondertussen gingen Nathalie, Kurt en Karel weer ‘vuurke stook’ spelen in onze Smurfblauwe container (die al na de eerste ‘burn’ licht veranderde van kleur).
Ja ja, “ons koekeduuze heeft da goed gedaan. In juli vertrokken, en nu, gelost en ingebrand, een verdere carrière om hopelijk menig aantal Nepalese collega’s te leren aan binnenbrand bestrijding doen”, zegt Christophe overtuigd !

Kurt vertelde daarnet tijdens het avondeten met een blije blik dat de cursisten een é-nor-me sprong voorwaarts hebben gemaakt. 
Bij de aanvang van de opleiding CFBT en de eerste ‘burn’, was er al na 5 minuten een ‘no play’ (voor de leken: ‘no play’ betekent dat een deelnemer in de container zijn deelname afbreekt, meestal omwille van de hitte).  In dit geval echter, bleek de oorzaak stress te zijn.  
Nog niet eens halfweg dezelfde oefening waren al 6 ‘no plays’ (en er zijn slechts 8 deelnemers per sessie !).
Groot waren de ogen van verbazing van Nathalie, Kurt en Karel: dit hadden ze nog nooit meegemaakt !  Tot bleek dat de deelnemers geen perslucht ervaring hadden hoewel dat nochtans een uitsluitende voorwaarde was bij het aanduiden van de kandidaten door hun leidinggevenden:  Engels kennen en ervaring met ademluchttoestellen.  Niet dus.
Maar - en nu komt de reden waarom Kurt, en met hem Nathalie en Karel en het hele team zo blij zijn - aan het einde van dag 4 speelden de 8 cursisten de volledige oefening uit zonder één enkelel “No play”. Sterker nog: ze hadden nog 150 bar lucht in hun fles (en dus zowat de helft van de startvoorraad).
Zo verrassend en ontgoochelend de eerste dag was, zo deugddoend was de e-nor-me jump voorwaarts na dag 4 !

De lange intensieve dagen in de hitte van de container, het spijsverteringstelsel dat zich “acclimatiseert” en de vermoeidheid die begint te wegen, beginnen hun tol te eisen. Niemand die zeker was over de oorzaak, maar wat wel zeker was:  we zagen Karel bleek worden en geregeld met een rol wc-papier onder de arm heen en weer lopen tussen de container en het kantoorgebouw.  Dan toch een “No play”… eentje van Karel zelf.   Het werd voor hem vandaag dus een “No play, no play, ik moet naar de plee.”
Hij was trouwens niet de enige vandaag want ook Pieter en Manu hadden prijs.

Het werd dus wat schuiven met de beschikbare troepen maar in een team zoals dit, werd deze uitdaging binnen de kortste keren opgevangen en merkten de cursisten er niets van.

Karel is ondertussen aan de beterhand en wordt liefdevol verzorgd door zijn Nathalie en met vurige warmte omringd door de rest van het team.

Tussendoor werd er, naar Nepalese gewoonte, geregeld thee geschonken.  Een traditie die je niet zomaar even wijzigt.  Maar de deelnemers zijn zo enthousiast dat onze instructeurs erin slaagden om dat thee-moment te verschuiven en aan te passen aan het opleidingsschema.

Op het middaguur, verplaatsten we ons naar het lokale restaurantje wat verderop. Dat we met z’n 16’en waren en er slechts 1 pick-up jeep beschikbaar was, vormde geen belemmering om knus bij elkaar op de achterbank en in de laadbak te kruipen: transport type ‘Nepali was’.  Benieuwd of dit in de buurt komt van het record in het Guinness Book of Records ;-)

Ondertussen geven Christophe, Marc, Manu, Chrisje en Pieter er in de brandweerkazerne van Bhaktapur een lap op en blijkt Christophe zijn “wadismedadier”-gevoel onbegrensd. Hierbij zijn impressies.

“Het wadismedadiergevoel is iets wat ons zal blijven achtervolgen gedurende onze hele trip denk ik. Hoe arm de mensen hier ook zijn, alles is hier mogelijk maar in Nepali style (lees: met veel geduld😊). Elke dag blijf je verwonderd van hoe de mensen hier leven en rondkomen, en toch doen ze het. Vandaag onze laatste sessie in homebase Bhaktapur gegeven. Elke dag was het improviseren en aanpassen, want soms hadden we 36 cursisten, dan plots 42🙈, zoals ik zei, Nepali style. Vandaag kregen ze van onze collega’s EHBO, brandwonden voorgeschoteld. Als feedback kregen we dat zij ofwel tomaten op brandwonden leggen, ofwel bij een brandwonde van 40 graden, moet je doodleuk bij een vuur gaan zitten wat je opwarmt naar 80 graden en dan gaat de pijn over 🙉. Zij leren van ons en wij van hen, en dat maakt het wederzijds respect groot. Van team brand kregen ze straalpijptechnieken en als afsluiter een competitie aflegsysteem. Fan-tas-tisch om te zien hoe gedreven onze bende was, van bergdorpeling tot brandweerman en armed police force-leden. We kunnen hier echt een verschil maken en dit geeft enorm veel return. Morgen wonen onze gasten een CFBT en een BIN sessie bij, als voorproever van wat er komt na hun basis brand opleiding, en daarna krijgen we een afscheidsceremonie met uitreiking van hun welverdiende diploma’s.”

Maar niet vooraleer al het lesmateriaal verzameld was en overgebracht naar de CAA waar Tom, Bert en ‘interim’ Hilde, pakketten samenstelden om morgen, zondag, te overhandigen aan de verschillende deelnemende korpsen en organisaties.

De werkdag werd afgesloten met de klassieke briefing (ieder opleidingsonderdeel overliep de dag met de plussen, minnen en aandachtspunten) en de dag nam een einde in de ‘K-Too’, een restaurant in Thamel, bekend om haar heerlijke steaks.  De reacties waren dan ook positief en met een tussenstopje in een avond/nachtwinkeltje trokken ons team blijgezind weer naar het hotel voor een welverdiende nachtrust.

En terwijl ik hier aan dit dagverslag schrijf, heb ik een déjà-vu gevoel:  alsof ik in de film “La Grande Vadrouille” zit, meer bepaald in de scène waarin Louis de Funès in bed terechtkomt met de Duitse officier die behoorlijk wat decibels produceert wat hij probeert te counteren met gefluit, tonggeklak, geklop op het beddenhek…  nou ja… goeie nacht, suba ratri !  :-)

============================

Version FR:

Les 13 tonnes de matériel que Tom, Bert et Pieter ont retirés du conteneur lundi dernier, doivent être "expédiées" à nouveau au plus tard demain.

Cette fois, pas par bateau, mais par voie terrestre et vers 11 destinataires!
Plus précisément:

6 corps de pompiers
  * Bhaktapur, notre hôte
  * Pokhare (au centre du pays)
  * Birgunj (frontière Indes)
  * Butwal (frontière Indes)
  * Siddharta (frontière Indes) et
  * Lalitpur (au sud de Kathmandou)
3 villages: Arnakot, Dorpathan et Nissikola
La Croix-Rouge de Pokhara
Et la Armed Police Force (qui interviennent en cas de catastrophe)

Et c’est avec encore une journée de formation à aller - après aujourd’hui - branle-bas de combat pour les gens qui doivent arranger ça! 
Deux paires de mains ne suffiraient pas, alors Tom et Bert ont reçu de l'aide de Hilde qui, grâce à la flexibilité de Chrisje, a pu se libérer des leçons de secourisme.
Beaucoup d'activité donc, dans le Stock Améri ... euh, Nepalais.

Pendant ce temps, Nathalie, Kurt et Karel ont commencé la formation «lutte contre les incendies» dans notre conteneur "bleu Schtroumpf" (qui a changé de couleur après la première «brûlure»).
Oui, oui, notre boîte à biscuits a bien fait ça. Embarquée en juillet, et maintenant  déchargée et baptisée au feu! Une nouvelle carrière pour permettre à de nombreux collègues népalais d’apprendre à lutter contre les feux d'intérieur ", déclare un Christophe convaincu!

Pendant le dîner, Kurt vient de me dire avec un regard joyeux que les étudiants ont fait un bond en avant sans précédent.
Au début de la formation CFBT et du premier «brûlage», il y avait déjà un «no play» après 5 minutes (pour les non-initiés: «no play» signifie qu'un participant dans le conteneur arrête l'exercice, généralement à cause de la chaleur ). Dans ce cas, cependant, la cause s’est avérée être le stress.
Au milieu du même exercice, il y avait 6 déjà "no play" (et il n'y a que 8 participants par session!).
Nathalie, Kurt et Karel étaient très étonné: ils n'avaient jamais vu cela auparavant! Jusque-là, les participants n’avaient aucune expérience de l’air comprimé, bien qu’il s’agisse d’une condition exclusive à la désignation des candidats par leurs responsables: connaître l’anglais et avoir une expérience des appareils respiratoires. Non, donc...
Mais - et maintenant vient la raison pour laquelle Kurt, et avec lui Nathalie, Karel et toute l'équipe sont si heureux - à la fin du quatrième jour, les 8 étudiants ont effectué l'exercice complet sans un seul "no play". 
En fait, ils avaient encore 150 bars d'air dans leurs bouteilles (et donc environ la moitié du contenu de départ).
Le premier jour a été surprenant et décevant, mais quel bond en avant lors du quatrième jour!

Les longues journées intensives dans la chaleur du conteneur, le système digestif qui "s'acclimate" et la fatigue qui commence à peser, commencent à faire des ravages. Personne n’était sûr de la cause, mais ce qui était certain: nous avons vu Karel pâlir et courir avec un rouleau de papier toilette sous le bras, entre le conteneur et l’immeuble de bureaux. Puis un "no play" ... de Karel lui-même.
Et il n'était pas le seul aujourd'hui: Pieter et Manu étaient victimes, eux aussi.

Il fallait donc changer les plans avec les troupes disponibles, mais avec une équipe comme celle-ci, ce défi a été relevé en un rien de temps et les participants au cours ne l’ont pas remarqué.

Depuis, Karel va mieux et est soignée avec amour par sa Nathalie, ainsi que chaleureusement entouré par le reste de l'équipe.

Entre deux actes, le thé était régulièrement servi, selon la coutume népalaise. Une tradition qu'on ne change pas! Mais les participants sont tellement enthousiastes que nos instructeurs ont réussi à changer ce moment de thé en l'adaptant au programme de formation.

À midi, nous nous sommes déplacés un peu plus loin dans le restaurant local. Le fait que nous étions 16 et qu’il ne reste qu’une seule jeep pick-up ne nous a pas empêchés de nous blottir sur le siège arrière, ainsi que dans la caisse de chargement: le type de transport «Nepali was». 
Curieux de savoir si ça nous rapportera une place dans le Livre Guinness des Records ;-)

En attendant, Christophe, Marc, Manu, Chrisje et Pieter travaillent à grande allure dans la caserne des pompiers de Bhaktapur et Christophe donne ses impressions.

Peu importe la pauvreté des gens ici, tout est possible, mais "style népalais" (lire: avec beaucoup de patience). Chaque jour, vous vous demandez comment les gens font pour vivre ici et pourtant ils le font. Aujourd'hui, nous avons donné notre dernière formation à Bhaktapur. Chaque jour s'improvisait et s’adaptait, parce que nous avions parfois 36 étudiants, puis tout à coup 42. Comme je disais: style népalais! Aujourd'hui, ils ont été reçu des cours sue les brûlures par nos collègues des premiers secours. Le feedback de leurs traitements, qu'on avait reçu: ils mettent des tomates sur les brûlures ou en cas de brûlure à 40 degrés, vous devez vous asseoir près d'un feu et le réchauffer à 80 degrés, puis la douleur disparaîtra.... Ils apprennent de nous et nous d’eux, ce qui renforce le respect mutuel. Notre équipe feu à donné des formations de techniques d'extinction et à la cloture du cours une vraie compétition! Fantastique de voir à quel point notre groupe était passionné, du montagnard au pompier et aux forces de police armées. Nous faisons vraiment la différence ici et cela donne beaucoup de rendement. Demain, nos invités assisteront à une session CFBT et à une session BIN, en tant qu'avant-goût de ce qui suivra leur formation de base, puis nous recevrons une cérémonie d'adieu avec la présentation de leurs diplômes bien mérités.

Mais pas avant que tout le matériel ait été rassemblé et transféré à la CAA, où Tom, Bert (et Hilde en «intérimaire») ont assemblé leurs colis afin de les remettre demain, dimanche, aux divers corps et organisations participant(e)s.

La journée de travail a pris fin avec le briefing classique et la journée a pris fin au «K-Too», un restaurant à Thamel, réputé pour ses délicieux steaks. Les réactions ont donc été positives et, après une escale dans un night-shop, notre équipe est heureuse de rentrer à l'hôtel pour une nuit de repos bien méritée.

Et pendant que le résumé de la journée, j'ai un sentiment de déjà-vu: comme dans le film "La Grande Vadrouille", en particulier la scène où Louis de Funès se retrouve au lit avec l'officier allemand qui produit pas mal de décibels. Ce qu’il essaie de contrer à  l'aide de sifflement, claquement de langue, en frappant sur la barrière de lit ... et bien ... bonne nuit, suba ratri! :-)

===========================

ENGLISH VERSION

 

17/11: Final approach and heading for a smooth landing tomorrow


The thirteen tons of equipment which Tom, Bert and Pieter unloaded from the shipping container on Monday, has to be shipped off again tomorrow. Not by boat this time, but by road, to no less than eleven destinations:

* Six firestations:
   Bhaktapur (our gracious hosts);
   Pokhara (in the centre of Nepal);
   Birgunj (near the Indian border); 
   Butwal (near the Indian border);
   Siddharta (near the Indian border) and
   Lalitpur (south of Kathmandu)
* Three villages: Arnakot, Dorpathan and Nissikola
* The Pokhara Red Cross
* The Armed Police Force (who respond to natural disasters)

And so, with tomorrow being the last day of training, it was all hands on deck for our fixers. Two pairs of hands would not be enough, and so Tom and Bert were assisted by Hilde, who was able to take some time away from the first aid course thanks to Chrisje's flexible attitude. Needless to say, the stock room was once again buzzing with busy bees.

Meanwhile, at our smurf-blue shipping container, Nathalie, Kurt and Karel are busy making fire. Even after the first "burn", one could spot a slight change in the container's colour. "Our biscuit tin has served us well. Shipped off in July, and now, unloaded and burnt-in, it starts a new life to help teach many a Nepali colleague how to fight indoor fires," Christophe tells us with an air of confidence.

Over dinner, with a big smile one his face, Kurt was telling us about the e-nor-mous amount of progress made by the trainees. At the start of the CFBT training and the first "burn", after just five minutes a "no-play" had to be called. For the lay people: a "no play" means that the exercise is cancelled by the trainee, usually because of the heat. In this case, however, the cause appeared to be nervousness.

Not even halfway through the exercise already six "no plays" were called, with only eight participants per session. Nathalie, Kurt and Karel each raised their eyebrows, they had never come across anything of the sort. Soon it became clear that the participants had no experience with compressed air, even though this was a critical requirement in the selection of candidates by their superiors: To know English, and have experience with breathing equipment. Back to the drawing board it was. Nevertheless, and this explains the big smile on Kurt's face, as well as the happy mood of the entire team, at the end of day four, all eight trainees finished the full drill, with not a single "no play". What's more, they had about half their air supply left in their air cylinder. As surprising and disappointing was the first day, as rewarding was the giant leap forward after day four.

The long and intense days in the gruelling heat of the shipping container, the digestive system which needs to "acclimatize" and the fatigue are starting to take their toll on the team. The actual cause was a bit of a mystery, but the fact was that Karel suddenly turned rather pale and was seen going back and forth between the shipping container and the office with a roll of toilet paper tucked under his arm. This time it was Karel himself who had to call the "no play, no play, make way, make way", as he rushed for the lavatory. He wasn't the only one of the team affected, Pieter and Manu also shared in the experience.

This meant we had to move the available troops around a little to cover for absences, but that posed no real challenge to this team and the trainees didn't even notice.

We're happy to report that Karel is making a good recovery, being lovingly cared for by his partner Nathalie and the warmth of the rest of the team.

It's the Nepali custom to serve tea at regular intervals. These sorts of traditions aren't always easy to work around, but the trainees are so enthused that our instructors were able to move tea-time to better fit the training schedule.

At noon we moved to the local restaurant down the road. The fact that there were sixteen of us, and only a single pick-up jeep available, did not stop us from cozying up to one another in the back seat and the back of the truck. We couldn't help but wonder whether this attempt comes anywhere near the Guinness Book of Records. ;-)

Meanwhile, Christophe, Marc, Manu, Chrisje and Pieter are still going strong at the Bhaktapur fire station. Christophe's "what's-all-this"-feeling seems to know no limits. The following are his impressions:

"The 'what's-going-on-here' sort of feeling probably will stay with us for the entire trip. As poor as the people are over here, everything is possible. Granted, in Nepali style (meaning: with lots of patience 😊). It never ceases to amaze how the people live (and make a living) over here, and yet somehow, they manage. Today meant the end of our sessions at Bhaktapur home-base. Every day meant adjusting and improvising. At one moment we had 36 trainees, then suddenly the number rose to 42. Like I said, Nepali style. Our first-aid colleagues taught them about burn injuries today. The trainees told them they usually just put tomatoes on the burns or, say you have a burn at 40 degrees, you just sit near a fire that will heat you up to 80 degrees, and the pain will subside 🙉. They learn from us and we from them, causing great mutual respect. The fire-team served them with nozzle-techniques today, finishing up with a fire hose deployment competition. In-cre-di-ble to see how driven our band of trainees were, remote villager, fireman and Armed Police Force officer all alike. We're really able to make a difference over here, which is very rewarding. Tomorrow our basic-training group will sit in on a CFBT and BIN session, as a taste of what's to follow. And then, finally, the closing ceremony at which they'll be presented with their well-earned certificates."

After the basic-training ended, all the training equipment was transported back to the CAA where Tom, Bert and "temp" Hilde sorted everything into packages. Tomorrow, Sunday, these will be presented to the participating fire services and organisations.

The workday was finished up with the now familiar debriefing (what went well, not so well and what needs attention for every one of the three trainings) and dinner at the "K-Too', a restaurant in Thamel known for its delicious steak. The reviews seemed positive all around and so our team merrily made their way back to the hotel for some well-earned rest.

And as I'm writing this report, I can't help but feel a sense of déjà-vu: It's as if I've been transported into the move "La Grande Vadrouille". More accurately the scene in which Louis de Funès ends up sharing a bed with a German army officer who produces quite the amount of decibels, which de Funès tries to counter with whistling, clicking his tongue, banging the bedframe, ... Oh well... Good night, suba ratri! :-)

Foto’s

2 Reacties

 1. Tess Duthoy:
  20 november 2018
  Schitterend om alles te lezen, geeft een beetje het gevoel er bij te zijn.... en ook de humor is en blijft leuk. Bedankt voor de toffe en leerrijke verhalen. Zal toch blij zijn als het hele team moe maar voldaan én veilig terug thuis is. Ze hebben dat goed gedaan !!. 😍
 2. Meeuw:
  21 november 2018
  Ik geniet van je verhaal, zeer mooi en leerrijk geschreven, volgens mij kan je een boek schrijven over het wat jullie meemaken, en over het leven in Nepal,
  Respect voor het mooie werk dat jullie allen gedaan hebben